kredyty, sposobem na zycie

Charakter kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny, jak sama nazwa wskazuje przydzielany jest przez banki na zamierzenia inwestycyjne. Moga byc to inwestycje w dobra materialne, np. zakup samochodu lub innego srodka transportu, czy tez budowa badz modernizacja nieruchomosci, w których prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza.

Obraz

Ale tez inwestycje zwiazane z zakupem papierów wartosciowych, akcji lub udzialów, a wiec inwestycje niematerialne i finansowe. Generalnie inwestycje te maja prowadzic do powiekszenia wartosci srodków trwalych, którymi dysponuje kredytobiorca. Z natury rzeczy kredyty inwestycyjne przyznawane sa na dluzszy okres. Oczywiscie rozlozone sa na raty i oblozone sa oprocentowaniem.

Jednak jego przyznanie jest w duzej mierze uzaleznione od sporzadzenia przez wnioskodawce odpowiednich kalkulacji, które wykaza oplacalnosc planowanego przedsiewziecia. Konieczne jest wiec przedstawienie rzetelnych kosztorysów, planów inwestycyjnych i ewentualnych zagrozen wiazacych sie z realizacja zamierzenia. Dopiero po pozytywnej weryfikacji bank decyduje sie na udzielenie kredytu.